Oferta - Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek "PARASOLKA"

Przejdź do treści

Oferta

Żłobek
W żłobku „Parasolka” dzieci spędzają czas pod okiem wykwalifikowanej kadry. Realizują autorską podstawę programową opartą na pedagogice Korczaka. Podstawa ta szczególny nacisk kładzie na zachęcanie dzieci do samodzielności poprzez ćwiczenia z zakresu samoobsługi (między innymiubieranie kapci, czapki, mycie zębów, samodzielne jedzenie – wszystkie czynności adekwatnie do wieku dziecka i możliwości rozwojowych), elementy czytania globalnego, segregowanie – proste działania na zbiorach, zajęcia plastyczne. Wyobraźnie i kreatywność pobudzamy poprzez czytanie bajek, opowieści i zabaw słowem.

Dzieci pod okiem specjalistów poznają języki obce (angielski i hiszpański), pracują rączkami i całym ciałem podczas  zajęć z terapii ręki, ćwiczą język z logopedą i pod czujnym okiem fizjoterapeuty gimnastykują się. Dzieci codziennie, przy sprzyjającej pogodzie, przebywają na świeżym powietrzu.

Codzienne informacje o przebytym dniu dziecka w placówce Rodzice/Opiekunowie prawni otrzymują za pomocą dziennika elektronicznego, a w razie potrzeby zapraszamy Państwa do udziału w indywidualnych konsultacjach.

OFERTA CENOWA (obowiązująca od 1 września 2022r.)
Czesne (pakiet 200h/m-c)- 0,253% x minimalne wynagrodzenie za pracę x 200h
WYŻYWIENIE:
dieta podstawowa-20,00 zł brutto
dieta (bezmleczna, wegetariańska, bezjajeczna, bezglutenowa)- 22,00 zł brutto
indywidualne diety wykluczeniowe- 25,00 zł brutto.

Organem nadzorującym pracę żłobka jest:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 071/777-78-49, 071/777-82-12, 071/777-93-97;
fax: 071/777-79-94;
mail: wzd@um.wroc.pl

Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod numerem 255.

Wróć do spisu treści