Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek "PARASOLKA"

Przejdź do treści

Żłobek i przedszkole „Parasolka” to miejsce inspirowane elementami pedagogiki korczakowskiej zwanej antypedagogiką, gdzie pedagog/nauczyciel ma wspierać, a nie „wychowywać”.

W naszej placówce dziecko jest postrzegane jako odrębna jednostka – człowiek, świadomy własnych potrzeb. Idąc w ślad za słowami J. Korczaka „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”  opiekunowie i nauczyciele pokazują podopiecznym świat, poprzez prezentowanie dzieciom możliwości wyboru wraz  konsekwencjami, a następnie kreują bezpieczne warunki, by dziecko mogło swobodnie doświadczać otaczającą je rzeczywistość.

Nasze wartości to wolność, równość, samodzielność. W ciągłym dialogu z podopiecznym staramy się zapewnić dzieciom tyle swobody, by czuły się niezależne i odnosiły własne, wypracowanie sukcesy pod niewidzialną parasolką opieki i wsparcia swojego opiekuna/nauczyciela. Dzieci, które mają możliwość doświadczania, eksperymentowania i samodzielnego realizowania zadań, wyzwań, każdego dnia na miarę własnych umiejętności stają się dorosłymi, którzy mają ugruntowane poczucie własnej wartości i mają asertywne nastawienie do środowiska.

Rozwój podopiecznych wspierany jest przez specjalistów takich jak psycholog, neurologopeda i pedagog specjalny. Każdy z opiekunów i nauczycieli sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje, by móc być oparciem dla dzieci i ich opiekunów.

KONTAKT:
ul. Nyska 81/U14, 50-541 Wrocław
tel. 695-865-332
kontakt@parasolka.fun
Wróć do spisu treści